ifrs 7

IFRS 9, IAS 32, IFRS 7: Công cụ tài chính

Hoàng Minh Thái

(0 đánh giá)
3.299.000đ
1.299.000đ