công cụ tài chính

IFRS 9: Công cụ tài chính

Hoàng Minh Thái

(0 đánh giá)
3.299.000đ
1.299.000đ