chuyển đổi báo cáo tài chính ifrs

IFRS - Tóm tắt những khác biệt cơ bản giữa IFRS và VAS

Ngô Thị Phương Nhung

(2 Đánh giá)
Miễn phí

Chuyển đổi Báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

Hoàng Minh Thái

(2 Đánh giá)
1.999.000đ
899.000đ