IFRS 9, IAS 32, IFRS 7: Công cụ tài chính

 • (0 đánh giá)
Giá gốc: 3.299.000đ / Khóa học
Chỉ còn: 1.299.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

 • Hiểu sâu sắc chuẩn mực IFRS 9 - Công cụ tài chính, đây là một trong những chuẩn mực điển hình nhất của hệ thống IFRS.
 • Trang bị kiến thức nền tảng, hỗ trợ cho quá trình thực hiện chuyển đổi BCTC IFRS từ VAS.
 • Bắt kịp xu hướng chuyển đổi từ VAS sang áp dụng IFRS đã được Bộ Tài chính thông qua nhanh nhất, hiệu quả nhất

Giới thiệu khóa học

Chào mừng bạn đến với khóa học tiếp nối trong series các bài giảng về chuyển đổi BCTC IFRS từ VAS của EAAF!


Khóa học này tập trung phân tích chi tiết nội dung chuẩn mực IFRS 9 và một số chuẩn mực liên quan về Công cụ tài chính. Sau khi học xong khóa học, học viên sẽ nắm được những kiến thức cốt lõi của IFRS 9 để áp dụng vào thực tế và nhận biết được những khác biệt cơ bản giữa IFRS so với VAS để hỗ trợ công tác chuyển đổi các chỉ tiêu liên quan trên BCTC cho hiệu quả.

Hình thức học: Học online qua video

Thời lượng: gồm 01 bài giảng, 04 giờ học

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Tổng quan 05:34
 • Bài 2: Định nghĩa công cụ tài chính 01:38
 • Bài 3: Tài sản tài chính 03:48
 • Bài 4: Công cụ phái sinh 04:54
 • Bài 5: Nợ phải trả tài chính 05:25
 • Bài 6: Công cụ vốn chủ sở hữu 03:06
 • Bài 7: Tổng hợp, công cụ tài chính kép 01:21
 • Bài 8: Phạm vi áp dụng IFRS 9 05:37
 • Bài 9: Tài sản tài chính - Phân loại 14:12
 • Bài 10: Tài sản tài chính - Kiểm tra SPPI 28:02
 • Bài 11: Tài sản tài chính - Kiểm tra mô hình kinh doanh 14:15
 • Bài 12: Tài sản tài chính - Xác định giá trị ghi nhận ban đầu 02:17
 • Bài 13: Tài sản tài chính - Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu 00:42
 • Bài 14: Phương pháp giá trị được phân bổ (amortised cost) và phân bổ theo lãi suất thực (EIR) 12:30
 • Bài 15: Tài sản tài chính - Sửa đổi hợp đồng tài sản tài chính kế toán theo giá trị được phân bổ 06:01
 • Bài 16: Tài sản tài chính - Phân loại lại tài sản tài chính 04:06
 • Bài 17: Bài tập ví dụ tổng hợp về tài sản tài chính 24:06
 • Bài 18: Nợ phải trả tài chính - Phân loại 05:22
 • Bài 19: Nợ phải trả tài chính - Xác định giá trị ghi nhận ban đầu 01:24
 • Bài 20: Nợ phải trả tài chính - Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu 09:49

Thông tin giảng viên

Hoàng Minh Thái
9 học viên 4 khóa học

HỌC VẤN

Cử nhân Đại học Ngoại thương

Kiểm toán viên

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

Làm việc tại Công ty Kiểm toán Big 4 Ernst & Young Việt Nam từ năm 2014 đến năm 2020 với vị trí Chủ nhiệm kiểm toán.

Từ năm 2020 đến nay là Cán bộ lãnh đạo phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Vinhomes – Thành viên lớn nhất Tập đoàn Vingroup.

Các khách hàng đã kiểm toán: các Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong các lĩnh vực bất động sản, xây dựng, các công ty đa ngành, Khối doanh nghiệp FDI – sản xuất và thương mại… Các Tổng Công ty Nhà nước trong lĩnh vực viễn thông, điện lực, xi măng…

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học khác