Các IFRS về tài sản: Hàng tồn kho; BĐS, nhà xưởng, MMTB; BĐS đầu tư; TS vô hình; Tổn thất tài sản

 • (1 Đánh giá)
Giá gốc: 2.499.000 / Khóa học
Chỉ còn: 999.000 / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

 • Hiểu sâu sắc nhóm chuẩn mực IFRS áp dụng phổ biến
 • Trang bị kiến thức nền tảng, hỗ trợ cho quá trình thực hiện chuyển đổi BCTC IFRS từ VAS
 • Bắt kịp xu hướng chuyển đổi từ VAS sang áp dụng IFRS đã được Bộ Tài chính thông qua nhanh nhất, hiệu quả nhất

Giới thiệu khóa học

Xin mời các bạn đến với khóa học thứ ba trong series chinh phục IFRS là Các IFRS về tài sản: IAS 2 - Hàng tồn kho; IAS 16 - Bất động sản, nhà xưởng, máy móc thiết bị (PPE); IAS 40 - BĐS đầu tư; IAS 38 - TS vô hình; IAS 36 - Tổn thất tài sản.


Đây là nhóm chuẩn mực liên quan đến cấu phần tài sản của doanh nghiệp, có ảnh hưởng rất quan trọng đối với việc trình bày một báo cáo tài chính điển hình. Thêm nữa, chúng cũng có nhiều khác biệt so với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Vì lẽ đó, Chúng tôi đã lựa chọn đây là khóa học thứ ba trong series về IFRS của mình để giới thiệu đến các bạn.

Trong khóa học này, Chúng tôi sẽ phân tích chi tiết nội dung các chuẩn mực bao gồm: IAS 02 - Hàng tồn kho; IAS 16 - Bất động sản, nhà xưởng, máy móc thiết bị, bất động sản đầu tư; IAS 38 - Tài sản vô hình và IAS 36 Tổn thất tài sản. Với những kiến thức chính được chuyển tải cho từng chuẩn mực như sau:

 • Phạm vi áp dụng chuẩn mực;
 • Cách ghi nhận tài sản: xác định, đánh giá, đo lường để ghi nhận ban đầu, kế toán sau ghi nhận ban đầu, dừng ghi nhận…;
 • Trình bày báo cáo tài chính;
 • Các câu hỏi ôn tập.

Bên cạnh bài giảng 5h video online, chúng tôi còn cung cấp thêm miễn phí cho các bạn các tiện ích sau đây:

 • Bản mềm slide bài giảng (pdf);
 • Video tóm tắt những khác biệt cơ bản giữa hệ thống chuẩn mực IFRS và VAS;
 • Hỏi đáp thắc mắc về nội dung bài giảng thông qua website học trực tuyến.
 • Quyền lợi 2h học online qua ứng dụng zoom với giảng viên để được trả lời những câu hỏi liên quan đến bài giảng mà phức tạp và có nhiều học viên quan tâm.

Hãy cùng Chúng tôi trở thành chuyên gia về IFRS bằng những khóa học chuyên sâu trong series này bạn nhé!

Nội dung khóa học

 • Bài 1: IAS02 - Hàng tồn kho là gì 04:13
 • Bài 2: IAS02 - Xác định giá trị hàng tồn kho: giá gốc, giá mua, chi phí khác 07:30
 • Bài 3: IAS02 - Xác định giá trị hàng tồn kho: chi phí chế biến, phương pháp xác định giá gốc, phương pháp tính giá xuất HTK 14:25
 • Bài 4: IAS02 - Giá trị thuần có thể thực hiện được, hạch toán chi phí từ hàng tồn kho và trình bày Thuyết minh BCTC 14:44
 • Bài 5: IAS02 - Câu hỏi ôn tập 27:39
 • Bài 6: IAS16 - Bất động sản, nhà xưởng, máy móc (PPE) là gì? 02:10
 • Bài 7: IAS16 - Ghi nhận ban đầu: xác định nguyên giá, hoạt động phụ… 18:38
 • Bài 8: IAS16 - Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu: nâng cấp, sửa chữa, các mô hình tính giá, khấu hao, tổn thất tài sản… 10:41
 • Bài 9: IAS16 - Dừng ghi nhận và trình bày Thuyết minh BCTC 03:05
 • Bài 10: IAS16 - Câu hỏi ôn tập 24:04
 • Bài 11: IAS40 - Bất động sản đầu tư (IP) là gì? 06:38
 • Bài 12: IAS40 - Ghi nhận ban đầu: xác định nguyên giá, hoạt động phụ… 06:47
 • Bài 13: IAS40 - Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu: nâng cấp, sửa chữa, các mô hình tính giá, khấu hao,… 05:12
 • Bài 14: IAS40 - Phân loại từ/thành BĐS đầu tư 05:27
 • Bài 15: IAS40 - Dừng ghi nhận và trình bày Thuyết minh BCTC 04:51
 • Bài 16: IAS40 - Câu hỏi ôn tập 18:25
 • Bài 17: IAS38 - Tài sản vô hình là gì? 08:58
 • Bài 18: IAS38 - Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản vô hình 14:54
 • Bài 19: IAS38 - Về các chi phí nội bộ doanh nghiệp hình thành nên tài sản vô hình 11:22
 • Bài 20: IAS38 - Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu, dừng ghi nhận và trình bày Thuyết minh BCTC 09:26
 • Bài 21: IAS38 - Câu hỏi ôn tập 16:56
 • Bài 22: ài 22: IAS36 - Tổn thất tải sản - phần 1: khái niệm, kiểm tra tổn thất tài sản 04:32
 • Bài 23: IAS36 - Tổn thất tải sản - phần 2: xác định giá trị tổn thất tài sản, hạch toán lỗ tổn thất tài sản 14:48

Thông tin giảng viên

Nguyễn Thị Hồng Uyên
7 Học viên 1 Khóa học
- Giảng viên - Chuyên gia

HỌC VẤN

Cử nhân Học viện Ngân hàng

Kiểm toán viên

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

Làm việc tại Công ty Kiểm toán Big 4 Ernst & Young Việt Nam từ năm 2015 đến nay. Hiện là nhân sự chủ chốt của E&Y với vị trí

 • Chủ nhiệm kiểm toán
 • Chuyên gia hỗ trợ tư vấn kế toán, kiểm toán

Các khách hàng đã kiểm toán: Các Tập đoàn, công ty niêm yết và tư nhân hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau như bất động sản, sản xuất, bán lẻ, viễn thông, công nghệ, khách sạn và dịch vụ, Các Tổng Công ty Nhà nước trong lĩnh vực viễn thông, điện lực, năng lượng,…

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Nguyễn Tiến Thịnh - HV

Khóa học rất hữu ích đối với tôi