Nguyễn Thị Hồng Uyên

Nguyễn Thị Hồng Uyên

Giảng viên - Chuyên gia
 • 1

  khóa học
 • 3

  học viên
 • 0

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

HỌC VẤN

Cử nhân Học viện Ngân hàng

Kiểm toán viên

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

Làm việc tại Công ty Kiểm toán Big 4 Ernst & Young Việt Nam từ năm 2015 đến nay. Hiện là nhân sự chủ chốt của E&Y với vị trí

 • Chủ nhiệm kiểm toán
 • Chuyên gia hỗ trợ tư vấn kế toán, kiểm toán

Các khách hàng đã kiểm toán: Các Tập đoàn, công ty niêm yết và tư nhân hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau như bất động sản, sản xuất, bán lẻ, viễn thông, công nghệ, khách sạn và dịch vụ, Các Tổng Công ty Nhà nước trong lĩnh vực viễn thông, điện lực, năng lượng,…

Khóa học của giảng viên Nguyễn Thị Hồng Uyên


Các IFRS về tài sản: Hàng tồn kho; BĐS, nhà xưởng, MMTB; BĐS đầu tư; TS vô hình; Tổn thất tài sản

 • 23 bài giảng
 • 4 giờ 15 phút
Đây là nhóm chuẩn mực liên quan đến cấu phần tài sản của doanh nghiệp, có ảnh hưởng rất quan trọng đối với việc trình bày một báo cáo tài chính điển hình. Thêm nữa, chúng cũng có nhiều khác biệt so với các chuẩn mực, chế độ kế toán…

999.000đ

2.500.000đ

off 61%

Chi tiết