Hoàng Minh Thái

Hoàng Minh Thái

Giảng viên
  • 0

    khóa học
  • 0

    học viên
  • 0

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Cử nhân Đại

Cử nhân Đại học Ngoại thương

Kiểm toán viên

Giai đoạn Nâng cao chương trình ACCA

Chuyên gia đào tạo và tư vấn các công nghệ kiểm toán 4.0, cập nhật các chuẩn mực IFRS 15, 9.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

Làm việc tại Công ty Kiểm toán Big 4 Ernst & Young Việt Nam từ năm 2014 đến năm 2020. Hiện là cán bộ lãnh đạo của Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Vinhomes.

Các khách hàng đã kiểm toán, tư vấn: các Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong các lĩnh vực bất động sản, xây dựng, các công ty đa ngành, Khối doanh nghiệp FDI – sản xuất và thương mại… Các Tổng Công ty Nhà nước trong lĩnh vực viễn thông, điện lực, xi măng…học Ngoại thương

Kiểm toán viên

Giai đoạn Nâng cao chương trình ACCA

Chuyên gia đào tạo và tư vấn các công nghệ kiểm toán 4.0, cập nhật các chuẩn mực IFRS 15, 9.

 

 

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

Làm việc tại Công ty Kiểm toán Big 4 Ernst & Young Việt Nam từ năm 2014 đến nay. Hiện là nhân sự chủ chốt của E&Y với vị trí Chủ nhiệm kiểm toán.

Các khách hàng đã kiểm toán: các Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong các lĩnh vực bất động sản, xây dựng, các công ty đa ngành, Khối doanh nghiệp FDI – sản xuất và thương mại… Các Tổng Công ty Nhà nước trong lĩnh vực viễn thông, xi măng…

Khóa học của giảng viên Hoàng Minh Thái


Đang cập nhật...