IFRS - Tóm tắt những khác biệt cơ bản giữa IFRS và VAS

Ngô Thị Phương Nhung

(2 Đánh giá)
Miễn phí

Chuyển đổi Báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

Hoàng Minh Thái

(2 Đánh giá)
1.999.000đ
899.000đ

IFRS 15: Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng

Hoàng Minh Thái

(1 Đánh giá)
2.999.000đ
1.199.000đ

IFRS 16: Thuê Tài sản

Hoàng Minh Thái

(2 Đánh giá)
2.999.000đ
1.199.000đ

IFRS 9, IAS 32, IFRS 7: Công cụ tài chính

Hoàng Minh Thái

(2 Đánh giá)
3.299.000đ
1.299.000đ